i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Bērnu grāmatas ilustrācija

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

Autors: Pāvils Rozītis

Latvija

A A A

Kad klusēs kara naids un miers tiks zemēs svinēts –
Tavs vārds, ak Latvija, no mums tiks priekā minēts
Un karogs sarkanais ar baltu vidū šķelts
Tiks dziesmām atskanot ik tornī augstu celts
Kā Rīgā, Jelgavā, tā Liepājā, kas skaista,
Un Valkā, Rēzeknē. Lai karogs kopā saista
Daudz sāpju Latgali un Kurzemi, kur vēl
Vaid bēgļu nopūtas un drupas saulē kvēl,
Un kluso Vidzemi, kai darbā prieks un balsti, –
Tam, lepni plīvojot, būs vēstīt jaunu valsti,
Gar krastiem Daugavai, kas saules pilna zels,
Un tempļus brīnišķus kur latvju daile zels.
Tur skanēs Melngailis un Dārziņš sēros klusi,
Šurp atkal Vītolu būs kokle atvīlusi,
Un Kalniņš mīļi maigs liks minēt sāpes tās,
Kas sirdi plosīja tais tumšās nedienās,
Kad sirmais Barontēvs viens Burtniekpilī skuma
Un Fallijs, Rozentāls no tautas mirdzīguma
Bij nāves atņemti. Tak Rainis, Skalbe vēl
Un Eglīts nesaprasts, kā saules viņi kvēl
Pār jauno Latviju un viņas ciemiem pāri
Uz laiku mūžību un citu tautu āri,
Kur Jānis Poruks jau it laipni minēts tiek,
Un mūsu Purvītim kur laurus galvā liek. –
Par brīvu Latviju ir daudzas galvas liktas,
Lai viņām piemiņa un slavas dziesmas diktas,
Kā bultas tālu skrien, jo šķēps ir nesalauzts!
Šis karogs paceltais simtsgadu sāpēs austs.

Novērtē ierakstus!

grinberga.linda

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.