i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Bērnu grāmatas ilustrācija

Recording with a microphone is not possible, use the upload option!

Author: Pāvils Rozītis

Skanošais laiks

A A A

Ir liels un varens laiks un cēli arī darbi,
Kas katram darāmi, lai viņa cienīgs būt
Šī laika skanošā, ko tagad visi jūt,
Kas negrib sastingt vēl. Kaut arī vārdi skarbi

Dzeļ ausi jūtīgu, kai senāk dzirdēt tika
Ne skaņas dunošās, bet tās, kas liegi plūst,
Kad cilvēks skumjās grimst un laimi neiegūst, –
Kur laktas dunēt sāk, tur izgaist romantika!

Ne saldus sapņus un nedz liegas skumjas arī,
Bet domu ugunī un strauju spēka dziņu,
Šis laiks nes sevim līdz, tu pats to redzēt vari:

Ik lauku ciematā jau apsveic katru ziņu.
Kas nāk no smēdes tās, kur jauno liesmu stari
Met gaismu nākotnē un tuvina mums viņu.

Rate readings!

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.