i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Bērnu grāmatas ilustrācija

Recording with a microphone is not possible, use the upload option!

Author: Pāvils Rozītis

Vidzeme

A A A

Dūc kuļmašīnas jau un ļaudis steigā skraida,
Kas nakti atpūtai, ne asinsreibai gaida.
Nāks vēlīns rudenis, kad zaļš tik rudzu lauks,
Un ziema dziļa būs. Tik ledus puķes plauks
Uz loga rūtīm tad un lauskis sienas dauzīs;
Kauks mēmos laukos vējš, sals ledu upēs lauzīs
Un tāls būs palu laiks, kad ūdens plūdi trauks
Pa laukiem, ielejām un visu atzelt sauks...
Sāks lapot Zilais kalns, zels zemās Briedes pļavas
Un prieks būs jaunavām. Kā nosarkušas kļavas
Tās krūtīs glabās sev gan Burtnieku, kas baigs,
Gan Sedu teiksmaino, kai viļņu plūdums maigs
Kā latvju tautasdziesmai, no atskaņām kas brīva,
Bet ritmu rotaļā, kas skanoša un dzīva,
Daudz cīņās rūdījās šī senā latvju ģints,
Līdz kļuva mēma tā kā akmeņaina klints.
Es mīlu Vidzemi un viņas kalnu, lejas –
Daudz slēpts tur skaistuma un īstas latvju dzejas.

Rate readings!

AijaZi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.