i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Ar šīs zemes vareniem

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

A A A

Ar šīs zemes vareniem kopā tu varēji būt
Un valdīt, un kārumus baudīt, un līgsmot
ik dienas,
Bet cilvēku bēdas un trūkumus sirds tevim
jūt,
Un tumsības slogus, un nastas ikvienas.
Un, tēvijas neatzīts, svešumā dodies tu tāļi
Un sludini taisnību, māci, ka cilvēki brāļi,
Ka pasaules mantas mums nespēj mierināt
prāta,
Ja ticības trūkst un mīlestīb' sirdī nav krāta.
Tu priekus tiem nesi, kas tumsībā, grūtībā
smaka,
Tu vārguļu sagrauztām sirdīm bij' dzīvības
aka,
Tu cilvēci sildīji garīgā verdzības salnā,
Un cilvēce atmaksu deva tev – Golgatas kalnā.

Novērtē ierakstus!

andris keiss
Viktorija Graubina
daina
vanesa skackova
lote

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.