i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Mosties, mosties reiz, svabadais gars

Recording with a microphone is not possible, use the upload option!

A A A

Mosties, mosties reiz, svabadais gars,
Celies un salauzi kalpības spaidus,
Atpestī cietējus, klusini vaidus –
Mosties reiz, brīvības cēlajais gars!

Tumšos varmākas zemē triec,
Svētos liekuļus garīdzniekus,
Kuri melš krāpdami debesu niekus.
Ticības māņus pie malas liec.

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,
Šķērdībā putina miljonu sviedrus!
Zemē kundzības draugus un biedrus,
Kas savus brāļus spaida un plēš!

Rate readings!

elizabete28
Maris Muiznieks
Tomass Sergejevs
uldis
Eliza Marta Burberga

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.