i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Dievbijīgo apmierinājums

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

A A A

Te pasaulē mokas un vaimanas valda,
Līdz nāve slēdz acis, tad rūpēm ir gals.
Tur tumšajā kapā ir atdusa salda,
Tur dusi, līdz sauks tevi eņģeļu balss
Uz jaukāku dzīvi, kad mirušie celsies
Un debesu valstībā līgsmību smelsies.
Mēs paliekam dzīvot, un mūs vēl gaida
Daudz asaras, sāpes un retums kāds prieks,
Jo ļaunumu milzums, daudz blēdības,
naida, -
Viss spēks mums ir veltīgs tiem pretī un
lieks.

Cik laimīgs ir tas, kas sasniedzis ostu
Un nejūt vairs mokas un dzīvības postu.

Hinda kande!

Annija
sandis
Megija777
Uldis Ķirsis

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.