i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

Vienkāršie ļautiņi

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

A A A

Vienkāršie ļautiņi
Verdzībā nomocās,
Verdzībā asaras raud
Pēc dzīves labākas.
Vienkāršiem ļautiņiem
Dumjas ir galviņas:
Verdzības ķēdes sev tie
Paši kaļ dienu no dien'.
Klausa, ko tumsoņi melš,
Kanceļu krāpnieki,
Klausa un varmākus cien,
Ciena un kalpo tiem.
Kalpo tiem bīdamies,
Baida tos elle un Dievs –
Ģeķīgo mežoņu
Teikas it riebīgas.
Pliķēt un sist sevi liek
Un, kad sāp, tad tik smilkst,
Dumjajās galviņas,
Ilgs vēl jums ciešanas laiks!

Novērtē ierakstus!

aleksandra.m
pargauja
juris vanags
laura
Martins

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.